Socialtjänst

GS17_nomineringslogotyp_nystartare

 

 

Vi tar emot uppdrag från socialtjänsten där vi arbetar både med unga vuxna under 18 år, men även personer över 18 år. Vi som arbetar med dessa insatser är utbildade behandlingsassistenter och behandlingspedagoger inom missbruk, KBT, kriminalitet och psykiatri.

 

Placeringsplats, boende med stödinsatser

Vi tar emot placeringar från närliggande kommuner. Vi erbjuder boende med stödinsatser samt urinprovstagning.

 

 

Kvalificerad kontaktperson

Vi utför uppdrag enligt SoL för minderåriga. Vi arbetar med kvalificerade kontaktpersonsuppdrag vilket innebär att coachen har en adekvat utbildning för uppdraget.

 

 

Kvalificerad coach

Vi samverkar med socialtjänst, sjukvård, sysselsättning och även andra aktörer gällande klienten. Vårt arbete består av att coacha klienten till att upprätthålla en fungerande vardag.

 

 

Umgängesstödperson

Vi tar uppdrag inom bevakat umgänge mellan barn och föräldrar. Vi finns med både på avstånd men även som stödperson när barn eller förälder behöver extra stöd i umgänget.

 

 

Familjestöd

Vi arbetar med att skapa och upprätthålla struktur och rutiner för familjen i  hemmet.

 

 

 

 

Vårt arbetslag har erfarenhet och kunskap inom områdena:

– Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som AD HD/ADD, Asperger syndrom, autism

– Ätstörning, missbruk och beroende

– Social fobi och tvångssyndrom

– Depression och utmattningssyndrom

– Bipolär sjukdom

– Ångestsjukdomar

– Psykossjukdomar

– Personlighetsstörning som bl.a emotionell instabil personlighetsstörning (Borderline)

– Destruktivt beteende som självskadebeteende

– PTSD

 

För mer information gällande uppdrag och avtal kontakta Maria Thunberg/ maria@arosstodgrupp.se