SoL under 18 år

GS17_nomineringslogotyp_nystartare

 

Kvalificerad coach/kontaktperson

Vi utför uppdrag enligt SoL för minderåriga. Vi arbetar med kvalificerade kontaktpersonsuppdrag och coachuppdrag vilket innebär att coachen har en adekvat utbildning för uppdraget.

 

Vårt arbetslag har erfarenhet och kunskap inom områdena:

– Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som AD HD/ADD, Asperger syndrom, autism

– Ätstörning, missbruk och beroende

– Social fobi och tvångssyndrom

– Depression och utmattningssyndrom

– Bipolär sjukdom

– Ångestsjukdomar

– Psykossjukdomar

– Personlighetsstörning som bl.a emotionell instabil personlighetsstörning (Borderline)

– Destruktivt beteende som självskadebeteende

 

För mer information gällande uppdrag och avtal kontakta Maria Thunberg/ maria@arosstodgrupp.se