Boendestöd

 

 

 

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en kostnadsfri insats för dig som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, missbruksproblematik eller av någon annan anledning behöver stöd och vägledning i din vardag.

Boendestöd är en insats som syftar till att underlätta ditt dagliga liv med stöd och motivation samt att du ska komma ut i samhället. Målet är att du på sikt ska bli så självständig som möjligt. Boendestöd arbetar mycket med struktur och rutiner och behoven kan se olika ut, ett exempel är att skapa och upprätthålla struktur i bostaden. Vi arbetar även med påminnelser av olika slag. Boendestöd kan även medverka vid möten och andra myndighetskontakter, vi har en tät samverkan med övriga aktörer. Vi utför även boendestöd från vårt kontor om du som kund är i behov av dator, skrivare eller annat material. Du kan även besöka oss för en fika och/eller pratstund när vi finns på plats.

Beroende på hur din situation ser ut så jobbar vi tillsammans fram en genomförandeplan som fungerar för just dig.

 

 

 

Nyhet för dig med insatsen socialt stöd/utåtriktad aktivitet!

Nu kan vi erbjuda dig som kund att komma igång med träning tillsammans med boendestöd. Vi tror att ökad fysisk aktivitet medför positiva resultat vad gäller det psykiska välmåendet.

Under hösten har vi valt att samarbeta med Member24 som har 5 stycken gymanläggningar i Västerås. Denna satsning innebär att du som kund tränar kostnadsfritt tillsammans med oss. Satsningen omfattar även motivation och rådgivning kring hälsa, kost och balans i vardagen.

 

 

 

Vårt arbetslag har erfarenhet och kunskap inom områdena:

 

– Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som AD HD/ADD, Asperger syndrom, autism

– Ätstörning, missbruk och beroende

– Social fobi och tvångssyndrom

– Depression och utmattningssyndrom

– Bipolär sjukdom

– Ångestsjukdomar

– Psykossjukdomar

– Personlighetsstörning som bl.a emotionell instabil personlighetsstörning (Borderline)

– Destruktivt beteende som självskadebeteende

 

 

Vi utför boendestöd i Västerås tätort samt i ytterområdena Skultuna, Hökåsen, Tillberga, Irsta och Gäddeholm.

Vi har utförartid mellan kl 07,00-23,00 alla dagar.

 

 

 

 

Ansöka om boendestöd.

Är du intresserad av att ansöka om eller byta utförare av boendestöd?

Kontakta då Västerås Stads biståndsenhet på telefon 021-392725 så får du hjälp med din ansökan.

Du kan även kontakta oss direkt om du behöver mer information om hur du går tillväga.